Welkom in het schooljaar 2015 - 2016
Beste ouders, grootouders, ....

U bent nu terecht gekomen op de website van het nieuwe schooljaar 2015-2016. Deze website is in volle opbouw naar het nieuwe schooljaar toe.

Onder de rubriek "info" vinden jullie o.a. de kalender met vrije dagen en het schoolreglement.

Traditiegetrouw voerden wij op het einde van vorig schooljaar de besprekingen i.v.m. de klasindelingen voor het komende schooljaar.
Wij probeerden samen (klasleerkrachten, zorgleerkrachten en directie) te zoeken naar de beste klasindeling voor elk kind.
We hopen dat u begrijpt dat het voor ons niet mogelijk is te voldoen aan de wensen van ouders i.v.m. de klaskeuze voor hun kind.
Wij hopen ook dat u het volste vertrouwen heeft in de beslissingen van het schoolteam.
Wij weten dat sommige ouders en kinderen vaak heel benieuwd zijn naar de klas en de klasleerkracht van het komende schooljaar.
Op vrijdag 28 augustus zullen we via het infobord aan de lagere school de klasindeling meedelen.

Alvast bedankt voor jullie begrip.
26/08/2015
Kalender
1/09/2015 Start schooljaar 2015-2016
1/09/2015 Infoavond 1L
8/09/2015 Infoavond 3L en 4L
9/09/2015 Infoavond 2L
10/09/2015 Infoavond 5L en 6L (+ Durbuy)